bohemian deluxe

Grandes editoriales: Tian Yi para Vogue China 2015

bohemian-deluxe

bohemian-deluxe

bohemian-deluxe

bohemian-deluxe

bohemian-deluxe

 

Vogue China Marzo 2015

“Bohemian Deluxe”

☆ fotografía jem mitchell

☆ modelo tian yi

☆ estilismo ida wang